Daken en goten reinigen

Het wordt vaak onderschat, maar het is belangrijk dat u het platdak of dakgoot van uw huis of bedrijfspand tijdig schoonmaakt. Door regelmatig onderhoud te plegen aan uw dak of dakgoten voorkomt u op termijn ernstige schade en hoge reparatiekosten. Tevens kunt u hiermee ook ongedierte op afstand houden.

Maar waarom is uw dak of dakgoot onmisbaar voor uw woning of pand?  In dit artikel vertellen wij u onze ervaringen en delen wij u tips en tricks over het goed onderhouden en schoonmaken van uw dakgoten.


Het nut van de dakgoot


Daken en dakgoten zijn goede opvangplaatsen voor bladeren die loskomen door klimaat –en weersveranderingen. Echter zijn het niet alleen bladeren die op het dak of in de goot gaan zitten. Het is bij daken met een val, zoals bij Italiaanse daken, bijna vanzelfsprekend dat alles dat op het dak terecht komt ook in de dakgoot belandt. Denk daarbij aan de rommel die vogels of vleermuizen regelmatig laten vallen op uw dak. Ook zien we in het voorjaar dat vogels vaak op de daken of net onder de dakpannen nestjes gaan bouwen.

Door uw platte daken en dakgoot regelmatig schoon te maken voorkomt u dat niet alleen de dakgoot verstopt raakt, maar ook de afvoer. Een verstopte afvoer kan uiteindelijk leiden tot overstromingen uit de dakgoot. Vies en drekkerige rommel druipt dan langs de muren van uw woning. Er ontstaan lekkages door verrotte plekken waar het water langdurig blijft zitten. Op termijn zal er ook schimmelvorming, larve –en ongedierte kweking optreden.

Waarvoor zijn dakgoten belangrijk?


Het doel van een dakgoot is simpelweg het afvoeren van (regen)water. Wanneer de dakgoot verstopt is, kan deze het water niet doorgeleiden naar de regenpijpen voor verdere afvoer. Kan het water niet naar behoren worden afgevoerd dan zijn de eerder aangehaalde gevaarlijke en ongezonde situaties het gevolg. Bij een niet tijdige ingreep, kan het zelfs leiden tot ernstige schade aan uw huis en fundering.
     Schone dakgoten voorkomt ongedierte


Door uw dakgoot goed te onderhouden voorkomt u dat ongedierte zich gaat nestelen bij uw woning. Voornamelijk bij een lekkage van bijvoorbeeld de dakgoot hoopt zich bladeren en viezigheid op. Deze begint vooral met warm weer gauw te stinken en te verschimmelen. Bepaalde ongedierte zoals vliegen en insecten komen hier op af. Doordat uw lekkende of verstopte dakgoot veel ongedierte trekt, zullen ook plaagdieren hierop af komen.Deze plaagdieren zoals marters, vogels en ratten kunnen vervolgens grote schade aanrichten. De plaagdieren veroorzaken schade en stank door onder meer hun knagen, wroeten, urine, ontlasting en resten van prooidieren. Ook zorgt het geluid van deze dieren voor stress of slapeloze nachten. Zodra deze plaagdieren eenmaal in of bij uw woning zijn, zijn ze nauwelijks meer te bestrijden.

Het goed onderhouden en schoonmaken van dakgoten is dus van wezenlijk belang om ongedierte op afstand te houden